Formació de Doctors SEAT-UPC

La Càtedra d'empresa SEAT a la UPC promou la realització de tesis doctorals vinculades a projectes de recerca d'interès industrial, proposats per SEAT i el seu Centro Técnico i dirigits per la UPC.

SEAT i la UPC han establert tres grups de treball empresa-universitat en què participen responsables acadèmics de la UPC i professionals de SEAT per a la detecció de necessitats tecnològiques industrials i el seu potencial resposta des de la universitat a través de projectes conjunts.

Pot trobar més informació aquí.