Conceptes de mobilitat urbana

Aquesta línia d'investigació se centra en els reptes més grans en relació amb el futur transport de les persones així com el transport de mercaderies. En tots dos serveis d'automòbils i vehicles privats, el cotxe ha d'estar integrat en el sistema de mobilitat com una eina. Sensors, tecnologies de vehicles connectats i sistemes de regulació de trànsit intel·ligents milloraran l'eficiència en la gestió de la mobilitat dels vehicles de transport, tant públics com privats, i els vehicles compartits. Un flux constant de dades per millorar tot el sistema també proporcionarà dades per als camps relacionats amb la qualitat de vida, el medi ambient, la salut i la seguretat. Per això són necessaris nous conceptes de vehicles. D'una banda, els conceptes actuals d'automòbils en el futur s'adaptaran perfectament als entorns urbans produint menys contaminació, soroll i optimitzant l'espai. D'altra banda els nous conceptes de vehicles sorgiran exclusivament per a aplicacions urbanes com el cotxe de cooperació flexible, vehicles per zones de vianants, integració de vehicles dins de vehicles, etc.