Models de negoci, logística i gestió d'operacions

El camp d'investigació de Disseny de Negocis per a la mobilitat urbana se centra en la creació de noves formes de resoldre els problemes a què s'enfronten avui en dia els pobles i ciutats del món relacionats amb el transport. Per aconseguir aquest objectiu , el disseny de negocis per a la mobilitat urbana tracta de resoldre problemes de manera creativa avaluant els impactes econòmics , ambientals i socials. Aquest camp d'investigació es caracteritza per un enfocament centrat en l'ésser humà , on la col·laboració de forma integrada amb la resta dels camps i l'experimentació són claus.