Modelització i simulació de sistemes físics

L'àrea d'eficiència per Simulació de Càtedra SEAT tracta sobre el desenvolupament de tècniques de modelització i optimització de models i materials constitutius per a la seva aplicació en els processos de desenvolupament de la indústria de l' automòbil. Les principals àrees d'interès d'aquest grup de recerca són la modelització de nous materials lleugers , la simulació de tècniques d'unió, i la millora dels mètodes i processos numèrics. Els models resultants seran utilitzats per predir i optimitzar el comportament mecànic d'estructures de vehicles híbrids complexos, així com per optimitzar el procés de fabricació.