Sistemes elèctrics, electrònics, i connectivitat

L'enfocament d'aquest grup de recerca es troba en el desenvolupament de noves solucions d'arquitectura electrònica i l'avaluació de les innovadores solucions de programari i connectivitat. Un nombre creixent de funcions electròniques en el vehicle i una forta demanda de connectivitat sense fissures en les xarxes digitals són factors clau per a aquest camp d'investigació. Per tant , les xarxes elèctriques i sistemes d'energia a l'interior del vehicle pertanyen a l'àmbit de treball , així com la connectivitat sense fils als dispositius, serveis i plataformes fora del vehicle.