Recerca + Innovació

A la Càtedra d'empresa SEAT a la UPC hi ha 3 grups de treball en tecnologia Empresa-Universitat, en què participen responsables acadèmics de la UPC i professionals de SEAT per a la identificació de necessitats tecnològiques industrials, a les quals volem donar resposta amb el desenvolupament de projectes conjunts.