Indústria 4.0, fabricació avançada

Tecnologies que intervenen en el disseny, manteniment i control de plantes productives, control i execució de processos industrials i maquinària.