Programari: aplicacions i serveis

El camp d'investigació de Mobilitat Software i Aplicacions es centra en les aplicacions mòbils del client de serveis en línia i la creació de funcions d'assistència al conductor accessibles per a escenaris urbans. D'altra banda, el grup avalua els nous conceptes dels principis d'enrutament intel·ligent per a la navegació urbana i desenvolupa idees innovadores d'interfície d'usuari que permeten als usuaris fer front als sistemes altament dinàmics i complexos d'una manera intuïtiva.